O společnosti

 

Společnost Servis MEA spol s r.o. byla založena v roce 1992. Jejím původním zaměřením byl návrh, vývoj a výroba měřících a regulačních systémů vytápění a chlazení na bázi jednočipových mikropočítačů –odtud zkratka MEA –mikroelektronické aplikace. S postupem času byla výroba a vývoj ukončena a společnost přešla na využívání regulační techniky renomovaných domácích i světových výrobců a kromě dodávek měřící a regulační techniky započala i s vlastní výstavbou kotelen, výměníkových a předávacích stanic „na klíč“. Od roku 1995 společnost nabízí provozování kotelen a ostatních tepelných zdrojů svým klientům a to jak pochůzkovou službou, tak připojením na centrální dispečink pomocí telefonní linky, později internetového připojení. Od roku 1999 se společnost dále zabývá výrobou a prodejem tepla se vlastních, nebo pronajatých topných zdrojů. V současnosti společnost zajišťuje provoz cca 10 MW topného výkonu z plynových kotelen, výměníkových a předávacích stanic. Provoz těchto zdrojů zajišťujeme komplexně, tj. vlastními servisními pracovníky a smluvními revizními techniky. Tím je vždy zajištěna rychlá, kvalitní a efektivní služba klientům.