Společnost Servis MEA spol. s r.o. nabízí na základě uděleného "Osvědčení o autorizaci k měření emisí - č.j.2954/740/03 ministerstva pro životní prostředí" provádění autorizovaného měření emisí znečišťujících látek ovzduší, produkovaných plynovými kotli a spotřebiči.

V návaznosti na tuto službu nabízíme rovněž zpracování -jednorázové i periodické -provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší a výpočet poplatku za produkci škodlivých látek.

 

Platný od:

1.ledna 2009

Platný do:

31.prosince 2011

Ceník autorizovaného měření zdrojů znečištění.

Oddíl 2., kotle na spalování ZP

Výkon kotle

Cena autorizovaného měření

1 - 16 kW

1.693,- Kč

17 - 28 kW

1.934,- Kč

29 - 48 kW

2.418,- Kč

49 - 70 kW

4.836,- Kč

71 - 150 kW

7.254,- Kč

151 - 300 kW

9.672,- Kč

301 - 1000 kW

12.090,- Kč

1001 - 2000 kW

13.299,- Kč

2001 - 4000 kW

14.508,- Kč

4001 - 5000 kW

18.135,- Kč

Poznámka:

V ceně měření jsou zahrnuty výkony pracovníků měřící skupiny, použité kalibrační plyny a zpracování měřícího protokolu. V případě dopravy do 12 km jedním směrem je v této ceně rovněž zahrnuta cena dopravy, při vzdálenosti větší je účtováno 15,50 Kč/1 km.